Sensovalmennus

Sensovalmennuksen tärkein tehtävä on auttaa yksilöä ymmärtämään ja käyttämään hermostonsa synnynnäisiä vahvuuksia. Teen sensoprofiili kartoituksen, jossa selvitän, mitkä ovat sinulle luontaisia tapoja toimia, harjoitella tai työskennellä. Näiden perusteella voimme ohjata työasentoja, kehon käyttöä liikunnassa, ennaltaehkäistä loukkaantumisia, tunnistaa miten toimimme ryhmässä. Mitä enemmän teemme vahvuuksilla, sitä paremmin saamme voimavaramme käyttöön ja näemme tuloksia niin arjessa, urheilussa kuin työelämässäkin.

 

Sensomotorinen refleksien hoito ja harjoittelu

Sensomotorisesta epätasapainotilasta voidaan puhua silloin, kun refleksiin kuluu normaalia pidempi aika, tietoinen tajunta ruuhkautuu ja osa informaatiosta jää mahdollisesti saapumatta aivoille kokonaan. Kehossa ilmenee muun muassa jäntevyyden puutetta ja motorinen automatisoituminen on hankalaa. Hoitojen tarkoituksena on sammuttaa kehoa turhaan kuormittavat liikemallit ja parantaa toimintakuntoa, oppimista ja edistää hyvinvointia.

 

RESET BODY

Hermoston vapaa toiminta on hyvinvoinnin edellytys.