TRE® Tension and Trauma Releasing Excersices

TRE on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisen kokemuksen jännittämiä lihaksia. Menetelmässä käynnistetään lihasten vapinana tai tärinänä alkava luonnollinen ja nopeasti vaikuttava palautumismekanismi.

Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Tästä on apua myös nykyhetken stressinhallinnassa.

Olen käynyt koulutusjaksot, mutta opinnäytetyö on vielä kesken. Teen harjoittelijana yksilö- ja pienryhmäohjauksia.

Lisätietoja www.trefinland.fi

RESET BODY

Kehon luonnollinen palautumiskeino – värinä.